اساتید

خانم دکتر دستمردی

تحصیلات: دکترا

تخصص: مدرس انگلیسی  و آلمانی

خانم النا

مدرس روسی الاصل زبان روسی

خانم لیلا ویسمه

تحصیلات: کارشناسی ارشد

مدرس زبان روسی

خانم نگار اطهری

تحصیلات: کارشناسی

مدرس زبان های آلمانی،انگلیسی و ترکی استانبولی

خانم بهاره نیک پی

تحصیلات:دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی
مدرس زبان چینی

آقای سعید سعادت صالحی

تحصیلات: دکتری

مدرس زبان های انگلیسی و آلمانی

خانم گلچهره مرادی باستانی

تحصیلات:دانشجوی دکتری زبان فرانسه

مدرس زبان فرانسوی

آقای احمد کمال آبادی

تحصیلات:دکتری مدیریت آموزش

مدیریت موسسه،مدرس زبان های آلمانی و انگلیسی و مدرس استعداد یابی در تدریس و مولف کتاب های آموزشی